Skyggen på Ryggen

Skyggen på Ryggen

“Skyggen på ryggen Deux” by Tine Hartz is a symbol of the inner voice we all have in us. If you look at the womans back, you will see a cloning of her innerself. The one who destroys, but also creates. The one who takes us further than we really want, both for better and for worse. A critic, a voice, a shadow we do not get rid of. It will never disappear, so this fine art print is a reminder to learn to control it.

|

«Skyggen på Ryggen Deux» av Tine Hartz, er et symbol på den indre stemmen vi alle har i oss. Hvis du ser på ryggen til kvinnen, vil du se en kloning av henne selv. Den stemmen som ødelegger, men også skaper. Den som tar oss lenger enn vi egentlig ønsker, både på godt og vondt. En kritiker, en stemme, en skygge vi ikke blir kvitt. Det vil aldri forsvinne, så dette sjeldne kunsttrykket er en påminnelse om å lære å leve med stemmen, og heller kontrollere den.